Bánh Trung Thu Kinh Đô

Bánh Trung Thu Kinh Đô

Chuyên bán bánh Trung Thu Kinh Đô, chiết khấu cao từ 10%-27%
MUA 1 HỘP CŨNG CÓ CHIẾT KHẤU
Điện thoại đặt bánh:  0945668614 (24/24)
Xuất hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp miễn phí

Liên hệ đặt bánh

ĐT:   0945668614

Đăng nhập hoặc Đăng ký để quản lý gian hàng bánh Trung Thu.

Bánh trung thu Kinh Đô - Trăng vàng

Mã BánhTrăng vàngTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
KCTrăng Vàng Kim Cương (10 bánh 180g + trà Oolong)~2kg2.900.000 VNĐMUA
BKTrăng Vàng Bạch Kim (6 bánh 200g + trà Oolong)~1.5kg1.900.000 VNĐMUA
HKDTrăng Vàng Hoàng Kim Đỏ (4 bánh 200g + trà Oolong)~1kg1.050.000 VNĐMUA
HKDVTrăng Vàng Hoàng Kim Đỏ Vàng (4 bánh 200g+ trà Oolong)~1kg1.050.000 VNĐMUA
PLTTrăng Vàng Pha Lê Tím (6 bánh x 120g)~800g790.000 VNĐMUA
PLXTrăng Vàng Pha Lê Xanh (8 bánh x 120g)~1kg980.000 VNĐMUA
HNDTrăng Vàng Hồng Ngọc Đỏ (4 bánh x 200g)~800g650.000 VNĐMUA
HNDBTrăng Vàng Hồng Ngọc Đỏ Bạc (4 bánh x 200g)~800g650.000 VNĐMUA
HNVDTrăng Vàng Hồng Ngọc Vàng Đỏ (4 bánh x 200g)~800g550.000 VNĐMUA
HNVTrăng Vàng Hồng Ngọc Vàng (4 bánh x 200g)~800g650.000 VNĐMUA
HNXTrăng Vàng Hồng Ngọc Xanh (4 bánh x 160g)~700g499.000 VNĐMUA
HNTTrăng Vàng Hồng Ngọc Tím (4 bánh x 160g)~700g499.000 VNĐMUA

Bánh trung thu Kinh Đô - Bánh nướng 4 trứng

Mã BánhBánh nướng 4 trứngTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
14Vi Cá Hải Sản (4 Trứng)800g445.000 VNĐMUA
24Gà Quay Sốt X.O (4 Trứng)800g355.000 VNĐMUA
34Jambon Xá Xíu (4 Trứng)800g340.000 VNĐMUA
44Lạp Xưởng Ngũ Hạt (4 Trứng)800g295.000 VNĐMUA
64Đậu Xanh Hạt Dưa (4 Trứng)800g275.000 VNĐMUA

Bánh trung thu Kinh Đô - Bánh nướng đặc biệt 2 trứng

Mã BánhBánh nướng đặc biệt 2 trứngTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
1Vi Cá Hải Sản (2 Trứng ĐB)250g150.000 VNĐMUA
2Gà Quay Sốt X.O (2 Trứng ĐB)250g112.000 VNĐMUA
3Jambon Xá Xíu (2 Trứng ĐB)250g108.000 VNĐMUA
4Lạp Xưởng Ngũ Hạt (2 Trứng ĐB)250g102.000 VNĐMUA
5Hạt Sen Dừa Tươi (2 Trứng ĐB)250g86.000 VNĐMUA
6Đậu Xanh Hạt Dưa (2 Trứng ĐB)250g84.000 VNĐMUA
7Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng ĐB)250g84.000 VNĐMUA
THạt Sen Trà Xanh (2 Trứng ĐB)250g88.000 VNĐMUA
MKhoai Môn Hạt Sen (2 Trứng ĐB)250g85.000 VNĐMUA
LĐậu Xanh Lá Dứa (2 Trứng ĐB)250g85.000 VNĐMUA
RĐậu Đỏ Kiểu Nhật (2 Trứng ĐB)250g84.000 VNĐMUA
ANấm Đông Cô Xốt Rượu Rhum (2 Trứng ĐB)250g110.000 VNĐMUA

Bánh trung thu Kinh Đô - Bánh nướng 2 trứng

Mã BánhBánh nướng 2 trứngTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
12Vi Cá Hải Sản (2 Trứng)210g125.000 VNĐMUA
22Gà Quay Sốt X.O (2 Trứng)210g104.000 VNĐMUA
32Jambon Xá Xíu (2 Trứng)210g95.000 VNĐMUA
42Lap Xưởng Ngũ Hạt (2 Trứng)210g90.000 VNĐMUA
52Hạt Sen Dừa Tươi (2 Trứng)210g77.000 VNĐMUA
62Đậu Xanh Hạt Dưa (2 Trứng)210g73.000 VNĐMUA
72Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng)210g73.000 VNĐMUA
T2Hạt Sen TRà Xanh (2 Trứng)210g79.000 VNĐMUA
M2Khoai Môn Hạt Sen (2 Trứng)210g76.000 VNĐMUA
L2Đậu Xanh Lá Dứa (2 Trứng)210g76.000 VNĐMUA
R2Đậu Đỏ Kiểu Nhật (2 Trứng)210g73.000 VNĐMUA
A2Nấm Đông Cô Xốt Rượu Rhum (2 Trứng)210g102.000 VNĐMUA

Bánh trung thu Kinh Đô - Bánh nướng 1 trứng

Mã BánhBánh nướng 1 trứngTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
21Gà Quay Jambon (1 Trứng)150g62.000 VNĐMUA
31Thập Cẩm Jambon (1 Trứng)150g60.000 VNĐMUA
41Thập Cẩm Lạp Xưởng (1 Trứng)150g56.000 VNĐMUA
51Hạt Sen (1 Trứng)150g48.000 VNĐMUA
61Đậu Xanh (1 Trứng)150g47.000 VNĐMUA
71Sữa Dừa (1 Trứng)150g47.000 VNĐMUA
T1Hạt Sen Trà Xanh (1 Trứng)150g50.000 VNĐMUA
M1Khoai Môn (1 Trứng)150g48.000 VNĐMUA
L1Đậu Xanh Lá Dứa (1 Trứng)150g48.000 VNĐMUA
R1Đậu Đỏ (1 Trứng)150g47.000 VNĐMUA
A1Nấm Đông Cô xốt Rượu Rhum (1 Trứng)150g60.000 VNĐMUA

Bánh trung thu Kinh Đô - Bánh nướng 0 trứng

Mã BánhBánh nướng 0 trứngTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
40Thập Cẩm Lạp Xưởng (0 Trứng)150g50.000 VNĐMUA
60Đậu Xanh (0 Trứng)150g42.000 VNĐMUA

Bánh trung thu Kinh Đô - Bánh chay

Mã BánhBánh chayTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
XTXTrà Xanh Hạt Hawai (0 Trứng)150g58.000 VNĐMUA
XDXĐậu Xanh Hạnh Nhân (0 Trứng)150g56.000 VNĐMUA
XMDMè Đen Hạt Dưa (0 Trứng)150g56.000 VNĐMUA
XHDHạt Dẻ Hạt Dưa (0 Trứng)150g57.000 VNĐMUA

Bánh trung thu Kinh Đô - Bánh dẻo

Mã BánhBánh dẻoTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
81Bánh Dẻo Jambon Lạp Xưởng (1 Trứng)250g68.000 VNĐMUA
82Bánh Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa (1 Trứng)250g64.000 VNĐMUA
83Bánh Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa (1 Trứng)250g62.000 VNĐMUA
84Bánh Dẻo Sữa Dừa Hạt Dưa (1 Trứng)250g62.000 VNĐMUA
85Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa (0 Trứng)250g55.000 VNĐMUA
86Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa (0 Trứng)250g51.000 VNĐMUA
89Dẻo Sầu Riêng Hạt Sen (0 Trứng)250g52.000 VNĐMUA
91Bánh Dẻo Thập Cẩm (1 Trứng)180g50.000 VNĐMUA
92Bánh Dẻo Hạt Sen (1 Trứng)180g46.000 VNĐMUA
93Bánh Dẻo Đậu Xanh (1 Trứng)180g44.000 VNĐMUA
95Bánh Dẻo Hạt Sen (0 Trứng)180g40.000 VNĐMUA
96Bánh Dẻo Đậu Xanh (0 Trứng)180g39.000 VNĐMUA
99Dẻo Sầu Riêng (0 Trứng)180g38.000 VNĐMUA
Giỏ bánh